Halda

Semel tuotteiden käyttöohjeet, tilauslomakkeet ja muutosilmoituksiin tarvittavat dokumentit.

Ladattavat tilaus- ja muutoslomakkeet

Käyttöohjeet

Sivustosta ladattavat dokumentit kuvaavat mahdollisimman tarkasti kyseessä olevaa laitetta ja sen käyttöä. Mikäli eroavaisuuksia löytyy, Semel ei anna takuita siitä, että tämä dokumentti ja toisaalta laitteisto ja ohjelmisto ovat yhtenevät. Mahdolliset eroavaisuudet eivät kuitenkaan velvoita Semeliä toimittamaan ko. toimintoja uuden ohjelmaversion tai huollon yhteydessä.
Semel on tarkistanut, että dokumenttien sisältö vastaa kuvattua laitetta mahdollisimman tarkasti.

Dokumenttien ja niiden sisällön kokonaan tai osittainen monistaminen tai levittäminen mitä tahansa teknisiä välineitä apuna käyttäen on kielletty ilman etukäteen hankittua Semelin antamaa kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet pidätetään.

Semel sopimusehdot ja laatupolitiikka 

Semel Oy noudattaa ISO 9001:2015 laatusertifikaattiaan. 

Semel Oy laatupolitiikka 

 

Ei tiedostoja

Sähköiset   tilauslomakkeet 

Voit tilata uuden Semel IWL286 maksupäätteen helposti  tästä .

Ota käyttöösi oman liiketoimintasi seurantaa varten Vuoro.net-palvelu tilaamalla se  tästä .