Semel

Semel tuotteiden käyttöohjeet, tilauslomakkeet ja muutosilmoituksiin tarvittavat dokumentit.

Ladattavat tilaus- ja muutoslomakkeet

Käyttöohjeet

Sivustosta ladattavat dokumentit kuvaavat mahdollisimman tarkasti kyseessä olevaa laitetta ja sen käyttöä. Mikäli eroavaisuuksia löytyy, Semel ei anna takuita siitä, että tämä dokumentti ja toisaalta laitteisto ja ohjelmisto ovat yhtenevät. Mahdolliset eroavaisuudet eivät kuitenkaan velvoita Semeliä toimittamaan ko. toimintoja uuden ohjelmaversion tai huollon yhteydessä.
Semel on tarkistanut, että dokumenttien sisältö vastaa kuvattua laitetta mahdollisimman tarkasti.

Dokumenttien ja niiden sisällön kokonaan tai osittainen monistaminen tai levittäminen mitä tahansa teknisiä välineitä apuna käyttäen on kielletty ilman etukäteen hankittua Semelin antamaa kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet pidätetään.

Sähköiset tilauslomakkeet

Voit tilata uuden Semel IWL286 maksupäätteen helposti tästä.

Ota käyttöön oman liiketoimintasi seurantaa varten Vuoro.net-palvelu tilaamalla se tästä.